Persoanele care au beneficiat de acest sprijin în anul școlar 2021-2022 au obligația ca până la data de 5 septembrie 2022 să depună la școală dovada venitului înregistrat în luna iulie 2022.

Pentru a beneficia de tichete sociale pe suport electronic conform OUG 133/202, persoanele interesate, care nu au beneficiat în trecut de această măsură socială,  vor depune, la secretariatul unității școlare, în perioada 5 – 9 septembrie 2022, dosarul cu documente necesare.

  • Cerere tip, eliberată de secretariatul unității școlare
  • Documente care dovedesc venitul net pentru luna iulie 2022

Beneficiază de acest sprijin:

– elevii din învățământul preșcolar care primesc tichet de stimulare a participării în învățământ preșcolar conform Legii 248/2015. Pentru obținerea acestuia  documentația se depune la Primăria comunei Tămășeni

– elevii din învățământul primar și gimnazial care primesc sprijin sub formă de rechizite școlare conform Legii 126/2002. În acest caz documentația se depune la secretariatul unității școlare conform metodologiei în vigoare.

Se iau în considerare toate veniturile pe care membrii familiei le realizează, inclusiv cele care provin din indemnizațiile de șomaj, creanțe legale, convenții civile de întreținere aflate în executare, indemnizații cu caracter permanent, alocații de stat pentru copii, alocații de întreținere pentru copiii încredințați sau dați în plasament, burse pentru elevi și studenți, acordate în condițiile legii. Dacă familia are în proprietate terenuri, clădiri, spații locative sau alte bunuri mobile sau imobile, la stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în considerare și arenda, chiriile, alte fructe civile, naturale sau industriale, produse de acestea


0 comentarii

Lasă un răspuns

Substituent avatar

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *