Înscrierea la grădiniță pentru anul școlar 2023-2024 se face în baza OME 4319/26.05.2023.

Plan școlarizare Ș.P. Adjudeni: 2 clase - 39 de locuri

Faza I - 15 - 20 iunie 2023

Faza a II-a - 21 - 26 iunie 2023

Faza a III-a - 27 - 30 iunie 2023

La finalul fiecărie faze se actualizează oferta de locuri disponibile.

Copiii care împlinesc 3 ani până la data de 31 august 2023 sunt admiși în faza I, indiferent de numărul de locuri disponibil.

Copiii care împlinesc 3 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2023 sunt admiși în faza a II-a în funcție de numărul de locuri libere rămase după faza I.

Dosarele de înscriere se vor depune la secretariatul unității școlare și vor conține:

  • cerere-tip - se completează în momentul înscrierii la sediul unității;
  • certificatul de naștere al copilului (original și copie);
  • cartea de identitate a mamei (copie și original);
  • cartea de identitate a tatășui (copie și original);
  • adeverință medicală, eliberată de medicul de familie, cu mențiunea ”apt pentru integrarea în colectivitate”;
  • folie de plastic A4 cu șină;
  • dacă este cazul certificat încadrare în grad handicap;
  • dacă este cazul hotărâre de divorț, acord de custodie;

Înscrierea se poate face și prin e-mail la adresa ladjudeni@isjneamt.ro, conform procedurii aprobate prin OME 4319/26.05.2023.