Conform OME 4319/26.05.2023, în perioada 6-14 iunie 2023 sunt reînscriși copiii care au frecventat unitatea de învățământ în anul școlar curent și care urmează să o frecventeze și în anul școlar următor. Reînscrierea se face pe baza unei cereri depuse la secretariatul unității școlare.