CRITERII GENERALE DE ACORDARE A BURSELOR DE PERFORMANȚĂ

Bursele de performanță se acordă elevilor care se încadrează în cel puțin unul din cazurile următoare:

a) au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale olimpiadelor și concursurilor școlare naționale organizate de Ministerul Educației denumit în continuare ME;

b) s-au calificat în loturile de pregătire organizate de ME pentru competițiile internaționale;

c) au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale competițiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de nivel național, organizate de ME.

Lista olimpiadelor și concursurilor naționale, precum și lista competițiilor/concursurilor pentru care se acordă bursele de performanță va fi actualizată și va fi făcută publică de ME, anual, până la data de 1 octombrie.

Pot păstra bursa elevii promovați și care au obținut nota 10 (zece) sau, după caz, calificativul Foarte bine la purtare.

CRITERII SPECIFICE DE ACORDARE A BURSELOR DE PERFORMANȚĂ

La nivelul Școlii Profesionale Adjudeni, Consiliul de administrație al unității nu a stabilit criterii specifice  de acordare a burselor de perfomanță.

Acte necesare:

  • cerere depusă de părinte/tutore legal/elev major;
  • copie după certificatul de naștere sau cartea de identitate a elevului;
  • copie după C.I. părinte/tutore legal,
  • copie după documentul notarial privind tutela,
  • copie după diploma care atestă rezultatul pentru care se solicită bursa (dacă este cazul).
  • dosar cu șină