CRITERII GENERALE DE ACORDARE A BURSELOR DE MERIT

Bursele de merit se acordă elevilor de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat, în funcție de rezultatele obținute la învățătură.

Bursele de merit se acordă elevilor care se încadrează în cel puțin unul din cazurile următoare:

a) au rezultate deosebite la învățătură: au obținut media generală de cel puțin 8,50 și nota 10 la purtare în anul școlar anterior, respectiv în primul semestru al anului școlar, pentru elevii aflați în clasele de început ale învățământului gimnazial, liceal sau profesional;

b) au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale olimpiadelor și concursurilor școlare naționale organizate de MECTS;

c) au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale competițiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de nivel național, organizate de MECTS.

   Bursele de merit se acordă începând cu semestrul al II-lea, pentru elevii aflați în clasele de început ale învățământului gimnazial sau profesional, respectiv începând cu semestrul al II-lea, pentru elevii aflați în celelalte clase ale învățământului gimnazial, liceal sau profesional.

   Lista elevilor care beneficiază de bursele de merit obținute este revizuită semestrial, în funcție de modificările intervenite în situația școlară a elevilor.

   Lista olimpiadelor și concursurilor naționale, precum și a competițiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, pentru care se acordă bursele de merit va fi actualizată și va fi făcută publică de MECTS, anual, până la data de 1 octombrie.

   În perioada de acordare a bursei, elevii pot pierde bursa dacă nota la purtare este mai mică de 10.

CRITERII SPECIFICE DE ACORDARE A BURSELOR DE MERIT

La nivelul Școlii Profesionale Adjudeni, Consiliul de administrație a stabilit ca bursele de merit se acordă în limita fondurilor disponibile, pe baza unui clasament al punctajelor obținute de fiecare elev eligibil pentru acest tip de bursă. De asemenea s-a stabilit ca media generală minimă pentru care se acordă bursă să fie 9.00.

Punctajul se calculează conform criteriilor prezentate mai jos.

Pentru MEDIA GENERALĂ a elevului se acordă un punctaj în funcție de valoarea acesteia:

   > Media cuprinsă în intervalul 10 – 9.90  – 10 puncte

   > Media cuprinsă în intervalul 9,89 – 9.80  – 7 puncte

   > Media cuprinsă în intervalul 9,79 – 9.70  – 5 puncte

   > Media cuprinsă în intervalul 9,69 – 9.50  – 3 puncte

   > Media cuprinsă în intervalul 9,49 – 9.00  – 1 puncte

Elevii primesc un punctaj în funcție de clasa în care sunt înmatriculați:

   > Elevii înmatriculați în clasa a V-a – 0 puncte

   > Elevii înmatriculați în clasa a VI-a – 1 puncte

   > Elevii înmatriculați în clasa a VII-a – 2 puncte

   > Elevii înmatriculați în clasa a VIII-a – 3 puncte

   > Elevii înmatriculați în clase de învățământ profesional – 4 puncte

Pentru rezultatele obținute la concursurile și olimpiadele școlare organizate de Ministerul Educației, în perioada de referință a calculului burselor se vor acorda următoarele punctaje:

a) participarea la etapele județene ale olimpiadelor și concursurilor școlare naționale organizate de ME în care se face premierea, individual, în funcție de locul în clasament:

   Locul I – 10 puncte

   Locul al II-lea – 7 puncte

   Locul al III-lea – 5 puncte

b) participarea la etapele județene ale olimpiadelor și concursurilor școlare naționale organizate de ME. în care premierea se face pe tranșe de note/medii și se acordă premii similare mai multor participanți:

   Premiul I – 7 puncte

   Premiul al II-lea – 5 puncte

   Premiul al III-lea – 3 puncte

c) participarea la etapele județene ale olimpiadelor și concursurilor școlare naționale organizate de ME în care se face premierea pe echipe:

   Locul I – 7 puncte

   Locul al II-lea – 5 puncte

   Locul al III-lea – 3 puncte.

Aceste punctaje se acordă pentru fiecare membru al echipei.

d) participarea la etapele naționale ale competițiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de nivel național, organizate de ME:

   Locul I / Premiul I – 7 puncte

   Locul al II-lea / Premiul al II-lea – 5 puncte

   Locul al III-lea / Premiul al III-lea – 3 puncte

e) participarea la etapele naționale ale competițiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de nivel național, organizate de ME în care se face pe tranșe de note/medii și se acordă premii similare mai multor participanți:

   Locul I – 5 puncte

   Locul al II-lea – 3 puncte

   Locul al III-lea – 1 punct

Acte necesare:

  • cerere depusă de părinte/tutore legal/elev major;
  • copie după certificatul de naștere sau cartea de identitate a elevului;
  • copie după C.I. părinte/tutore legal,
  • copie după documentul notarial privind tutela,
  • copie după diplomele care atestă rezultatul pentru care se solicită bursa (dacă este cazul).
  • dosar cu șină