Vezi pagina

CRITERII GENERALE DE ACORDARE A BURSELOR DE STUDIU

            Bursele de studiu se acordă elevilor de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat, în funcție de rezultatele obținute la învățătură.

            Bursa de studiu se acordă elevilor care provin din familii cu un venit lunar mediu pe membru de familie pe ultimele 3 luni cel mult egal cu salariul minim pe economie (venit mai mic de 1386 lei) și care îndeplinesc simultan condițiile: au media generală peste 7,00 și nota 10 la purtare în semestrul anterior celui în care se acordă bursa.

            Bursele de studiu sunt revizuite semestrial, în funcție de modificările intervenite în veniturile nete lunare ale familiei și în situația școlară a elevilor.

            Bursele de studiu se acordă începând cu semestrul al II-lea, pentru elevii aflați în clasele de început ale învățământului gimnazial, liceal sau profesional, respectiv începând cu semestrul I, pentru elevii aflați în celelalte clase ale învățământului gimnazial, liceal sau profesional.

CRITERII SPECIFICE DE ACORDARE A BURSELOR DE STUDIU

La nivelul Școlii Profesionale Adjudeni sau stabilit următoarele criterii specifice de acordare a burselor de studiu:

            – media generală minim 8,50;

            – maxim 5 absențe nemotivate în perioada de referință a acordării bursei;

            – elevul nu se află în stare de corigență la nici o materie

Acte necesare:

  • cerere depusă de părinte/tutore legal/elev major;
  • copie după certificatul de naștere sau cartea de identitate a elevului;
  • copie după certificatele de naștere sau actele de identitate, după caz, ale celorlalți membri de familie/tutore legal, adeverință de la școală/universitate pentru frați/surori;
  • copie după documentul notarial privind tutela
  • acte doveditoare pentru venitul net mediu pe membru de familie pe ultimele 3 luni (Ianuarie 2021 – Mai 2021), cel mult egal cu salariul minim pe economie (cupoane, adeverințe salariale, etc.). La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent realizat de membrii familiei, inclusiv alocația suplimentară pentru copii
  • declarații notariale pentru membrii familiei care nu realizează venit,
  • adeverința de venit de  la Administrația Financiara
  • dosar cu șină