ACORDAREA BURSELOR ÎN ANUL ȘCOLAR 2021-2022 – SEMESTRUL I

SEPTEMBRIE 2021

În perioada 20 – 27 OCTOMBRIE și părinții elevilor care se încadrează în criteriile de acordare a unei burse așa cum sunt prezentate mai jos, sunt rugați să depună documentele necesare la secretariatul unității școlare.

Dosarele depuse ulterior datei de 27 OCTOMBRIE nu vor fi luate în considerare.

Dosarele incomplete nu vor fi luate în considerare.