ÎNSCRIERE ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR (an școlar 2024-205)

În perioada 27 - 31 mai 2024 are loc depunerea dosarelor de înscriere pentru învățământul preșcolar în anul școlar 2024 - 2025, în limita locurilor disponibile. (VEZI AICI)

Documente necesare:

 • cerere de înscriere tip (se completează în momentul înscrierii la secretariatul unității)
 • certificat de naștere copil;
 • carte identitate ambii părinți;
 • certificat căsătorie:
 • certificater de încadrare în grad de handicap al copilului (dacă este cazul);
 • copie după document custodie (dacă este cazul);
 • adeverință medicală tip - eliberată de medicul de familie:

Documentele se prezintă în copie sau original. Se pot realiza copii și la secretariatul unității școlare.

Program secretariat, zilnic 8.00-16.00.

Informații suplimentare: https://www.isjneamt.ro/site/inscrierea-in-invatamantul-prescolar-si-sau-anteprescolar-2024-2025/

ÎNSCRIERE CLASA PREGĂTITOARE (an școlar 2024-2025)

CIRCUMSCRIPȚIA ȘCOLARĂ: sat Adjudeni, comuna Tămășeni

NUMĂR CLASE: 1

NUMĂR LOCURI: 22

PERIOADA ÎNSCRIERE: 11 APRILIE -14 MAI 2024

Criterii generale de înscriere:

1. existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;

2.  existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;

3. existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;

4. existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ.

Criterii specifice de înscriere:

Consiliul de Administrație al Școlii profesionale Adjudeni, comuna Tămășeni nu a stabilit nici un criteriu specific suplimentar.

PROGRAM ÎNSCRIERE: zilnic între orele 8.30 – 15.30

!!! DOSARUL SE DEPUNE LA BIROUL INFORMATIZARE (CORP A, ETAJ 1). Copiile după actele originale se pot realiza în momentul depunerii dosarului la sediul unității școlare.

Informații suplimentare la telefon: 0233.749.502

Surse de informare despre 👶 #EducațieTimpurie:

Câteva surse de informare despre 👶 #EducațieTimpurie:

🔎 Secțiunea dedicată de pe site-ul Ministerului Educației: https://www.edu.ro/educatie_timpurie 

🔎 Comunitatea virtuală E.T.I.C.: https://etic.tf/ 

🔎 Date de contact: https://www.edu.ro/inspectorate-scolare-judetene 

🔎 Informații relevante de pe site-ul ARACIP: https://aracip.eu/categorii-documente/info-unitati-invatamant-registre 

Această campanie se desfășoară în cadrul proiectului E.T.I.C – Educație Timpurie Incluzivă și de Calitate, Cod SMIS 2014+: 128215, cofinanțat din Fondul Social European prin programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

#ETIC #EducațieTimpurie

E.T.I.C – Educație Timpurie Incluzivă și de Calitate

👶 Educația timpurie este esențială pentru a construi baze solide pentru viitor! Cu educația timpurie începe totul, iar educatorii sunt primele cadre didactice pe care le întâlnesc copiii. 

🧡 Educația timpurie nu se referă doar la învățarea literelor și a cifrelor, ci și la dezvoltarea abilităților sociale, emoționale și creative. Trebuie să acordăm copiilor noștri timp și atenție, să îi încurajăm să exploreze ce îi înconjoară și să îi sprijinim în călătoria lor spre cunoaștere.

🙏 Vă invităm să dați mai departe mesajele noastre și să ne împărtășiți ce ați vrea să aflați de la noi despre educația timpurie.

Această campanie se desfășoară în cadrul proiectului E.T.I.C – Educație Timpurie Incluzivă și de Calitate, Cod SMIS 2014+: 128215, cofinanțat din Fondul Social European prin programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

#ETIC #EducațieTimpurie

ÎNCETARE GREVĂ

În atenția elevilor și a părinților

Ca urmare a suspendării grevei, începând de marti, 13 iunie 2023, elevii vor relua cursurile conform orarului cunoscut de înainte de începerea grevei. Vă mulțumim pentru înțelegere!

Director, porf. BARCAN CORINA

ÎNSCRIERE GRĂDINIȚĂ (pentru anul școlar 2023-2024)

Înscrierea la grădiniță pentru anul școlar 2023-2024 se face în baza OME 4319/26.05.2023.

Plan școlarizare Ș.P. Adjudeni: 2 clase - 39 de locuri

Faza I - 15 - 20 iunie 2023

Faza a II-a - 21 - 26 iunie 2023

Faza a III-a - 27 - 30 iunie 2023

La finalul fiecărie faze se actualizează oferta de locuri disponibile.

Copiii care împlinesc 3 ani până la data de 31 august 2023 sunt admiși în faza I, indiferent de numărul de locuri disponibil.

Copiii care împlinesc 3 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2023 sunt admiși în faza a II-a în funcție de numărul de locuri libere rămase după faza I.

Dosarele de înscriere se vor depune la secretariatul unității școlare și vor conține:

 • cerere-tip - se completează în momentul înscrierii la sediul unității;
 • certificatul de naștere al copilului (original și copie);
 • cartea de identitate a mamei (copie și original);
 • cartea de identitate a tatășui (copie și original);
 • adeverință medicală, eliberată de medicul de familie, cu mențiunea ”apt pentru integrarea în colectivitate”;
 • folie de plastic A4 cu șină;
 • dacă este cazul certificat încadrare în grad handicap;
 • dacă este cazul hotărâre de divorț, acord de custodie;

Înscrierea se poate face și prin e-mail la adresa ladjudeni@isjneamt.ro, conform procedurii aprobate prin OME 4319/26.05.2023.