CIRCUMSCRIPȚIA ȘCOLARĂ: sat Adjudeni, comuna Tămășeni

NUMĂR CLASE: 2

NUMĂR LOCURI:2

PERIOADA ÎNSCRIERE: 6 – 12 IUNIE 2023

Criterii generale de înscriere:

1. existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;

2.  existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;

3. existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;

4. existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ.

Criterii specifice de înscriere:

Consiliul de Administrație al Școlii profesionale Adjudeni, comuna Tămășeni nu a stabilit nici un criteriu specific suplimentar.

PROGRAM ÎNSCRIERE: zilnic între orele 8.30 – 15.30

!!! DOSARUL SE DEPUNE LA BIROUL INFORMATIZARE (CORP A, ETAJ 1). Copiile după actele originale se pot realiza în momentul depunerii dosarului la sediul unității școlare.

Informații suplimentare la telefon: 0233.749.502